Новости

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Svinīgās dienas priekšvakarā gribam Jums īsāk pastāstīt par papildus brīvdienu un par īsāku darba dienas laiku.

Saskaņā ar likuma „Par svētku un atceres dienām” 1. pantu gadījumā, ja 18. novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Tātad 20. novembris 2017. gadā uzskatāms par atpūtas dienu. Šie noteikumi attiecas uz  18. novembrī, 4. maiju, un pēdējā dienā Latviešu Dziesmu un deju svētkos. Uz pārējam svētku dienam, tostarp 31. decembris un 1. janvāris, Ziemassvētki (Dec. 24-26, Lieldienas (katru gadu dažādos datumos), 1. maijs un Jāņi (23. jūnijā un 24.), šie noteikumi neattiecas.

Piemērs: Darbinieks no 13.11.2017. vēlas izmantot ikgadējo atvaļinājumu – 2 nedēļas. Kad viņam jāierodas darbā – 28.11. vai 29.11.?

Saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmo daļu atvaļinājuma periodā netiek ieskaitītas svētku dienas. 20. novembrim ir piešķirts tikai brīvdienas statuss. Likumdevējs nav paredzējis, ka brīvdienas, atpūtas dienas, kā arī valstī noteiktās atceres un atzīmējamās dienas nebūtu jāieskaita atvaļinājuma četrās kalendāra nedēļās. Tātad darbiniekam darbā jāierodas 28. novembrī.

 

Darba dienas ilgums pirms svētku dienām

Darba likuma 135. pants paredz: pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Norma pirms svētku dienām darba dienas ilgumu saīsināt par vienu stundu attiecas tikai uz normālā darba laika darbiniekiem.

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena 18. novembris ir svētku diena. Tā kā tā ir sestdiena, tad piektdien, 17. novembrī, darba diena ir saīsināma.

Saskaņā ar Darba likumu noteikums par darba laika saīsināšanu vismaz par 1 stundu ir saistošs visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa, tātad ne tikai valsts iestādēs, bet arī komercsabiedrībās strādājošajiem pirmssvētku darbdienā, 17. novembrī, darba laiks jānosaka īsāks.

Šī norma (pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu saīsināt par vienu stundu) attiecas tikai uz normālā darba laika darbiniekiem, kas strādā astoņas stundas dienā, 40 stundas nedēļā (kas ir normālais darba laiks, paskaidrots Darba likuma 131. panta pirmajā daļā). Savukārt uz darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku, Darba likuma 135. panta noteikums par darbdienas ilguma saīsināšanu vismaz par vienu stundu pirms svētku dienām nav attiecināms.

17.11.2017