Новости

Pieejami vairāki risinājumi, kas atvieglo nodokļu parādu nomaksu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka nodokļu normatīvajos aktos ir paredzētas vairākas iespējas, lai gan fiziskām, gan juridiskām personām, kam izveidojušies nodokļu parādi, atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu nomaksu. 

Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu nomaksu, likumos paredzētas vairākas iespējas - nodokļu samaksas termiņa pagarināšana, šī termiņa atlikšana vai vienošanās noslēgšana ar VID. Izvēloties sev piemērotāko nomaksas risinājumu, nodokļu maksātājam jāņem vērā nodokļu parāda rašanās iemesls, tā esamības ilgums un tas, vai jau ir uzsāktas parāda piedziņas darbības.

Nodokļu parāds, kuram vēl nav uzsākta parāda piedziņa

Šādā situācijā nodokļu maksātājam ir visplašākās iespējas vērsties VID un rast piemērotāko risinājumu nodokļu parādu brīvprātīgai nomaksai – noteiktos gadījumos nodokļu parādu samaksu var gan sadalīt vairākos maksājumos, gan atlikt uz noteiktu laiku vai pat pagarināt nomaksas termiņu līdz pat pieciem gadiem.

Audita uzrēķina vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā izveidojies nodokļu parāds

Ja nodokļu parāds izveidojies VID audita uzrēķina vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā, nodokļu maksātājam ir vismaz divas iespējas, kā risināt šo situāciju. Viena no tām - trīs dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās iesniegt VID motivētu iesniegumu, lūdzot pagarināt veiktās kontroles rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma un soda naudas samaksu. To iespējams sadalīt termiņos uz laiku līdz pat pieciem gadiem.

Savukārt otra iespēja šādā situācijā nodokļu maksātājam ir slēgt vienošanos ar VID, lai izbeigtu tiesisku strīdu par nodokļu audita rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu. Vienošanās noslēgšanas gadījumā aprēķinātā soda nauda var tikt samazināta līdz pat 50%, kā arī ievērojami tiek ietaupīts laiks un finanšu resursi, kas pretējā gadījumā tiktu patērēti tiesvedības procesam.

Nodokļu parāds, kuram VID jau ir uzsācis piedziņas darbības

Ja nodokļu maksātājam jau ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, taču nodokļu maksātājs ir pārliecināts par savām spējām veikt nodokļu parāda nomaksu, tas var sniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu. Tajā jānorāda lūgums pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot maksājuma termiņu uz laiku līdz trim gadiem.

Plašāka informācija par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu un gadījumiem, kad tas tiek apturēts vai pat nemaz netiek uzsākts, pieejama VID mājaslapā sadaļā “Nodokļi – Noderīgi/Nodokļu parādi/Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process, tā apturēšana”.

Visos minētajos gadījumos nodokļu maksātājam, kuram izveidojies nodokļu parāds, ir jāvēršas VID ar motivētu iesniegumu, kam pievienoti attiecīgie pamatojuma dokumenti. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pa pastu vai klātienē. Aicinām izmantot VID ieteikto veidlapu, kas ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļu parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu”.

24.08.2017