Mūsu pakalpojumi

Enerģētika un investīcijas


Dabas gāzes tirdzniecība

Elektrības tirdzniecība

Vertex Capital piedāvā lieliem patērētājiem noslēgt elektroenerģijas piegādes līgumu uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem, no 1000 MW gadā.

Investīcijas un finansējuma piesaistīšana

Vertex Capital piedāvā integrētus finanšu un juridiskos pakalpojumus veiksmīgai attīstībai un investīciju projektu īstenošanai, saskaņā ar Jūsu vēlmēm. Mūsu plašs finanšu partneru loks palīdzēs jums īstenot jūsu idejas un nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu

Projekti

Projekcti text_1

Grāmatvedības pakalpojumi un audits


Grāmatvedības pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem

Profesionālu grāmatvežu komanda sniedz grāmatvedības pakalpojumu kompleksu uzņēmējiem, kuri veic saimniecisko darbību Latvijas Republikas (LR) teritorijā. Saviem klientiem mēs nodrošinām pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kurā ietilpst:

 • sākotnējās dokumentācijas analīze, apstrāde, pārbaude vai reģistrācija;

 • uzņēmuma grāmatvedības politikas, aktu, rīkojumu un citu uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrāde;

 • grāmatvedības uzskaites veikšana reģistros;

 • darba algas aprēķināšana;

 • nodokļu atskaišu un deklarāciju aprēķināšana un sagatavošana, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID);

 • bankas dokumentu noformēšana;

 • statistikas sagatavošana;

 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošana;

 • uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana (operatīvie pārskati, iekšējie pārskati u. c.);

 • kadru uzskaite;

 • nodokļu atgūšana;

 • klienta interešu pārstāvēšana valsts institūcijās;

 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem; darbs ar banku;

 • konsultācijas un mūsu speciālistu atbalsts.

Mēs sniegsim kvalificētus pakalpojumus, ka ļaus Jums ieekonomēt naudas līdzekļus un novirzīt tos uzņēmējdarbības attīstīšanai. Uzticot mums Jūsu uzņēmuma apkalpošanu, pretī Jūs saņemsiet kvalitatīvus pakalpojumus par labāko cenu.

Grāmatvedības pakalpojumi Lielbritānijas uzņēmumiem

Brīvā tirdzniecība un industriālais progress ļauj kompānijām dibināt savus uzņēmumus un pārstāvniecības teritorijās ar dažādu jurisdikciju.

Uzņēmums „Vertex Capital” sniegs profesionālu atbalstu Jūsu kompānijai grāmatvedības uzskaites veikšanā Eiropas Savienības teritorijā un ārzonās.

Šajā jomā mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

 • uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšana;

 • finanšu pārskatu sagatavošana, audits un nodošana;

 • nodokļu deklarāciju, PVN pārskatu sagatavošana un nodošana;

 • uzņēmuma pārskatu nodošanas un nodokļu saistību izpildes termiņu pārraudzība;

 • konsultācijas un atbalsts mūsu klientiem.

Grāmatvedības pakalpojumu cena veidojas atkarībā no jurisdikcijas un sniedzamo pakalpojumu paketes.

Īsi par galvenajiem pārskatiem:

      1. Ikgadējie datu apstiprinājums (Annual return) –deklarāciju iesniedz vienu reizi gadā, tā apliecina informācijas atbilstību un pilnīgumu, ko uzņēmums sniedz Uzņēmumā reģistrā.

      2. Finanšu gada pārskats (Annual Accounts) –iekļauta informācija par uzņēmuma finanšu darbību pārskatā periodā. Pārskatu iesniedz 9 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, jā pārskats netiek iesniegts laikā – uzņēmumu sagaida sods.

      3. Nodokļu deklarācija (Tax return) – nodokļu deklarācijā satur informāciju par uzņēmuma nodokļu saistībām par iepriekšējo gadu. Deklarācijas iesniegšanas termiņš priekš LLP – 31. janvāris. LTD šo deklarāciju iesniedz kopā ar finanšu gada pārskatu.

Grāmatvedības pakalpojumi Igaunijas uzņēmumiem

Uzņēmums Vertex Capital sniedz grāmatvedības pakalpojumus arī tiem uzņēmumiem, kuri veic savu saimniecisko darbību Igaunijā.

Pakalpojumu klāsts Igaunijas uzņēmumiem ir plašs. Tās iekļauj:

 • sākotnējās dokumentācijas analīze, apstrāde, pārbaude vai reģistrācija;

 • uzņēmuma grāmatvedības politikas, aktu, rīkojumu un citu uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrāde;

 • darba algas aprēķināšana;

 • nodokļu atskaišu un deklarāciju aprēķināšana un sagatavošana, to iesniegšana Nodokļu-Muitas Departamenta (Maksu ja Tolliamet);

 • bankas dokumentu noformēšana, statistikas sagatavošana;

 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošana;

 • uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana (operatīvie pārskati, iekšējie pārskati u. c.);

 • kadru uzskaite;

 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem;

 • konsultācijas un mūsu speciālistu atbalsts;

 • finanšu pārskatu sagatavošana, audits un iesniegšana.

Grāmatvedības pakalpojumi ārzonas uzņēmumiem

Uzņēmums Vertex Capital piedāvā grāmatvedības pakalpojumus ofšoriem, tādiem kā: Bahamu salas, Beliza, Britu Virdžīnu salas, Honkonga, Kipra, Māršala salas, Nevisa, Nīderlandē, Panama, Seišelu salas, Singapūra un ne tikai.

Pakalpojumi:

 • uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšana;

 • finanšu pārskatu sagatavošana, audits un nodošana pēc starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;

 • konsultācijas un atbalsts mūsu klientiem;

 • nodokļu plānošana.

Konsultācijas nodokļu jautājumos

Uzņēmuma „Vertex Capital” profesionāļi sniedz konsultācijas starptautisko nodokļu jautājumos.

Pastāv daudz likumīgu veidu, kā samazināt nodokļu slogu, kas gulstas uz uzņēmumu. Paralēli klasiskajām metodēm tiek izmantotas ārzonu shēmas, holdingu struktūras un daudz kas cits. Tikai kompleksa un individuāla pieeja nodrošinās patiesi iedarbīgu rezultātu.

Ņemot vērā daudzās atšķirības valstu likumdošanā un to mainīgumu, nodokļu shēmu analīzei jābūt regulārai uzņēmuma praksei.

Nodokļu plānošana

Nodokļu plānošana ir kļuvusi par neatņemamu uzņēmuma veiksmīgas darbības sastāvdaļu. Prasmīga savu resursu un saistību sadalīšana ir veiksmīga darba garants.

Nodokļu plānošana ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz racionālas uzņēmuma aplikšanas ar nodokli sistēmas izveidošanu, pamatojoties uz likumdošanu nodokļu jomā. Sistēmas izveide balstās uz:

 • ienākumu un izdevumu plānošanas metodēm;

 • nodokļu nomaksas pagarināšanas un maksāšanas pa daļām izmantošanu; investīciju nodokļu kredīta saņemšanu;

 • nodokļu likumdošanas sniegto ienākumu un izdevumu atzīšanas, to novērtēšanas veidu un paņēmienu izmantošanu, rezervju, atvieglojumu un atbrīvojumu izmantošanu;

 • nodokļu minimizēšanu likumīgos veidos;

 • citiem pasākumiem.

Mūsu speciālisti izstrādās sistēmu, par pamatu ņemot tieši Jūsu uzņēmējdarbības individuālās īpatnības.

Konsultācijas un biznesa vadība


Novērtēšana un finanšu plānošana

Uzņēmums „Vertex Capital” sniedz biznesa un finanšu plānošanas pakalpojumus.

Prasmīga biznesa novērtēšana palīdzēs klientam pieņemt lēmumu par biznesa pirkšanu/pārdošanu, minimizēs risku nenovērtēt savu vai pārvērtēt iegādājamo uzņēmumu.

Plānošanas pakalpojumos ietilpst konsultācijas finanšu jautājumos, pašreizējā biznesa stāvokļa analīze, biznesa plānu sagatavošana, investīciju projektu izstrāde, uzņēmumam nepieciešamā finansējuma meklēšana.

Biznesa pārvaldīšana un strukturēšana

Uzņēmums „Vertex Capital” sniedz Jūsu biznesa pārvaldīšanas uz pilnvaras pamata un strukturēšanas pakalpojumus.

Ja Jūs vēlaties pievērsties jauna biznesa izveidei vai vienkārši ''paiet malā'' no lietām tādā veidā, lai uzņēmums ne vien nesamazinātu savus apgriezienus, bet arī veiksmīgi attīstītos, tad pārvaldīšana uz pilnvara pamata ir Jums ideāli piemērots pakalpojums. Profesionāļi ar lielu veiksmīga darba pieredzi izanalizēs

Jūsu biznesa pašreizējo stāvokli, tā struktūru, piedāvās tālākā attīstības virzienu un plānu. Visas rūpes par Jūsu uzņēmuma pārvaldīšanu uzņemsies uzņēmuma „Vertex Capital” speciālisti, bet biznesa īpašnieks saņems pilnus, regulārus pārskatus par lietu stāvokli.

Uzņēmums „Vertex Capital” sniedz arī biznesa strukturēšanas un pārstrukturēšanas pakalpojumus. Uzņēmuma speciālisti veiks pamatīgu uzņēmuma biznesa procesu analīzi un pēc visu problēmu noteikšanas izveidos struktūras reorganizācijas un turpmākās attīstības plānu.

Uzņēmumu saplūšana un pārņemšana

Uzņēmums „Vertex Capital” sniedz pilnu pakalpojumu klāstu, kas saistīti ar uzņēmumu saplūšanu un pārņemšanu.

Speciālisti rūpīgi seko līdzi uzņēmumu saplūšanas un pārņemšanas darījumiem. Tiek piemeklēta optimāla saplūšanas vai pārņemšanas stratēģija, tiek veikta visas iegādājamā uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze un īpašuma novērtēšana, tiek sagatavota dokumentu pakete darījuma veikšanai.

Visi iepriekš minētie pasākumi tiek veikti ar mērķi maksimāli efektīvi, juridiski pareizi un droši īstenot saplūšanas un pārņemšanas darījumu.


Uzņēmumu reģistrācija

Juridisko personu, kā arī to filiāļu reģistrāciju veic uzņēmuma „Vertex Capital” darbinieki.

Pēc klienta izvēles, tiek piedāvāta gatavu uzņēmumu iegāde dažādās jurisdikcijās vai jaunu uzņēmumu reģistrēšana.

Sniegto pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • konsultācijas, kuru gaitā tiek sniegta palīdzība uzņēmumam vispiemērotākā organizatoriski-tiesiskā veida un jurisdikcijas izvēlē un informācija par reģistrācijas kārtību un laiku, klients saņem atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem;

 • gatavu uzņēmumu pārdošana dažādās jurisdikcijās. Priekšrocības: ievērojama laika ekonomija, jo uzņēmuma pārreģistrēšana uz jauno īpašnieku aizņem tikai dažas dienas;

 • jauna uzņēmuma vai filiāles reģistrēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;

 • uzņēmuma vai filiāles reģistrēšana vēlamajā jurisdikcijā;

 • citi pakalpojumi.

Uzturēšanās atļaujas un pilsonība

Uzņēmuma „Vertex Capital” profesionāļi sniedz vispusīgu atbalstu uzturēšanās atļaujas un pilsonības saņemšanai.

Piedāvājamo pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar uzturēšanās atļaujas un pilsonības saņemšanu, saņemšanas iespēju izvērtēšana, optimāla varianta meklēšana konkrētā gadījumā;

 • palīdzība nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, kā arī netraucētā procedūras veikšanā iespējami īsā laikā.

Saistībā ar visiem interesējošiem jautājumiem vērsieties pie uzņēmuma darbiniekiem.

 

Bankas kontu atvēršana

Uzņēmums „Vertex Capital” piedāvā bankas kontu atvēršanu dažādās jurisdikcijās, kā arī to pārvaldīšanu.

Tiek veikta jebkāda veida kontu atvēršana dažādās bankās un jurisdikcijās.

Pieredzējuši uzņēmuma speciālisti sniedz vispusīgas konsultācijas, kuru laikā atbild uz visiem interesējošiem jautājumiem, palīdz tikt skaidrībā ar jurisdikcijas un bankas izvēli, lai tajā atvēru kontu.

Tiek veikta arī nepieciešamās dokumentācijas savākšana un bankas konta atvēršana. Ja pastāv tāda iespēja, konts tiek atvērts bez klienta klātbūtnes bankas jurisdikcijā, kas ļauj līdz minimumam samazināt laika un finanšu izlietojumu.

Virtuālais birojs

Virtuālajā birojā ietilpst:

 • prestiža juridiskā adrese Rīgas centrā;

 • korespondences saņemšana un pārsūtīšana;

 • pasta apstrāde;

 • tālruņa zvanu pieņemšana;

 • sekretāra pakalpojumi;

 • konferenču zāle;

 • darba vieta.

Mūsu komanda katram klientam sniegs kvalitatīvus pakalpojumus sekretariāta jomā, kas palīdzēs ne vien optimizēt izdevumus, bet arī darba laiku.

Juridiskā adrese

Mūsu uzņēmums piedāvā pakalpojumus juridiskās adreses reģistrēšanai Rīgā. Juridiskās adreses nomā ietilpst:

 • īres līgums;

 • paziņošana par saņemto korespondenci klientam ērtā veidā (ar īsziņu, e-pastu vai citā veidā);

 • pa elektronisko pastu saņemtās korespondences pārsūtīšana.

Maksātnespējas process

Maksātnespējas process – tā ir iespēja atbrīvoties no pārāk smagām parādsaistībām, iespēju robežās apmierinot visu kreditoru prasības.

Maksātnespējas procesu piemēro gan fiziskai, gan juridiskai personai. Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, parādniekam jābūt vienai no maksātnespējas pazīmēm:

Juridiskas personas maksātnespējas pazīmes ir:

 • izmantojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav iespējams izpildīt tiesas lēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;

 • parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību – nav izpildījis vienu vai vairākas parādsaistības, kuru pamatsumma atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 eiro, un ir iestājies saistību izpildes termiņš.

 • parādnieks – juridiska persona, kas nav sabiedrība ar ierobežotu atbildību – nav izpildījis vienu vai vairākas parādsaistības, kuru pamatsumma atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 eiro, un ir iestājies saistību izpildes termiņš.

 • parādnieks nav savlaicīgi izmaksājis darba algu, apmaksājis slimības lapu vai nav veicis citas sociālās izmaksas 2 mēnešu laikā no aprēķina datuma u. c.

Fiziskas personas maksātnespējas pazīmes ir:

 • personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes laiks, un parādsaistību apjoms kopā pārsniedz 7114 eiro;

 • sakarā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, ir samazinājušies personas ienākumi; ir palielinājušies kredītmaksājumi) personai nebūs iespēju nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistību apjoms kopā pārsniedz 14 228 eiro.

SIA „Vertex Capital” izanalizēs minētās procedūras nepieciešamību un lietderību, kā arī sagatavos juridiski pamatotu lūgumu un citus dokumentus maksātnespējas procesa uzsākšanai tiesā.